Mindfulness

MINDFULNESS

Träning i medveten närvaro tränar vår koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka,  nämligen nuet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på "autopilot". Träning i medveten närvaro används ofta i behandling för personer som lider av exempelvis stress, ångest och nedstämdhet. När vi är stressade och har ångest tänker vi ofta på det som kommer hända i framtiden, vi oroar oss för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att vi ältar det som redan har hänt och inte är i nuet.

Mindfulness kan beskrivas som en träning i att vi förhåller oss till tillvaron med en nyfiken, öppen och tillåtande inställning. Mindfulness är ett verktyg som kan användas som metod för att närma sig det som är jobbigt, ex smärta eller ångest.

MINDFUL EATING

Mindful eating handlar om att lära sig lyssna till sin kropp och förstå vilka behov som kroppen har.  Genom en kurs i Mindful eating tränar du att känna tillit och medkänsla till dig själv samt övar på att utforska din kropps behov och dina beteendemönster. 

MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN

Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc. Listan kan göras lång. Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat. 
 
Mindfulnessträning kan ge resultat i ett brett perspektiv men för att skapa resultat i en arbetsgrupp så har vi valt att fokusera på tre områden:

* Minskad stress och återhämtning

* Ökad koncentrationsförmåga och fokus

* Bättre kommunikation 
 
Hur går det till?

1. Enkel förstudie innan projektstart. Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade Nyläget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans med er  vardagsövningar på arbetsplatsen som skall leda till ett förändrat beteende. 
 
2. Inspirationsföreläsning En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att  skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen.

3. Arbetsgruppen tränar. Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness Grundkurs, som genomförs 2 ggr 10 min per dag. Kursen pågår i 12 veckor. En handledare följer gruppen och träffar gruppen vid 6 tillfällen. Telefon, internet och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

4. Efter genomförd träning Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för framtagande av arbetssätt och ramverk för företagets och arbetsgruppernas fortsatta utveckling. 

Mindfulness på arbetsplatsen ges i samarbete med Mindfulnesscenter.
 

Priser enligt offert!

PROVA PÅ MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN 

Detta kortprogram hjälper din arbetsgrupp att öka ditt fokus och att minska stress. Ny färsk forskning visar att också kortare träning ger effekt. Prova På programmet är precis vad vi säger, ett sätt att prova på ett antal korta övningar i mindfulness framtagna för just fokus och för att hantera stress. Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den tidspress och de höga krav som ofta ställs i arbetslivet. Man blir lugn, stabil och behåller sitt lugn vid påfrestningar. Uppmärksamheten och förmågan att lyssna ökar. Likaså hjälper träningen oss med återhämtning och att öka vår energi. Programmet hjälper dig att förstå vad mindfulness är och vilken nytta träningen kan göra för dig. Du tränar din uppmärksamhet och ökar din förmåga att göra mer medvetna val. Du kan välja att styra själv! Träningen är forskningsbaserad och det kommer ca 800 nya forskningsartiklar per år.

Prova På Mindfulness i 3 steg.

1. Inspirationsföreläsning på arbetsplatsen. En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen. 

2. Träna själv via dator/mobil/läsplatta Deltagarna tränar på egen hand genom i det självinstruerande träningsprogram som vi har utvecklat. Träningen sker 1- 2 gånger per dag i 10 minuter . Träningsprogrammet innehåller Sju olika Mindfulnessövningar: 3 Kroppsscanningar , 4 Andningsankare. Vardagsövningar som hjälper deltagarna att omsätta den formella träningen till handling i vardagen. Inledande video, ljudfiler med råd 4 ggr under programmet. Deltagarna kan under hela programmet följa sin träning på sin profilsida. Där finns också möjlighet att skriva dagbok och välja olika intentioner med träningen.

3. Träff med en instruktör. Under 3 tillfällen träffar gruppen en instruktör utbildad av Mindfulnesscenter. Träffarna pågår 1,5 timme varje gång. Instruktören hjälper deltagarna att utveckla ett förhållningssätt till stress och fokus. En grupp kan bestå av 10-12 deltagare. 

Prova på Mindfulness på arbetsplatsen ges i samarbete med Mindfulnesscenter.
 
Priser enligt offert!

 

 

 

 

Click for jackpot